I møtet i kveld vil en få presentert mulighetsstudien for de 3 aktuelle tomtene som er utarbeidet av PKA Arkitekter, sammen med rapporten etter ombrukskartleggingen som er gjort av aktuelle bygg i sommer og et geoteknisk notat for tomtene. Endelig valg vil skje på et senere møte.

Alle de 3 rapportene som legges fram kan du lese i denne lenken.

Selve møtet blir overført på DAB kanalen Nea Nyheter fra kl 18.00.