Når kommunestyremøtet i Tydal blir streamet og overført via Nea Radio sin nettside, kan innbyggerne i kommunen - og andre som ønsker å følge med på lokalpolitikken i Tydal - få med seg hele møtet på nett.

En styrke for demokratiet

Møtet går direkte, men det legges også ut et opptak, så det er mulig å se møtet i ettertid.

Ved at kommunen velger å streame møtet, får befolkningen en helt annen mulighet til å følge med på de politiske sakene.

De vil eksempelvis kunne se presentasjoner, debatter og resultater av voteringer. Streamingen fører rett og slett til at det blir større åpenhet rundt de politiske sakene i kommunen.

De fleste kommuner har i dag streaming av sine kommunestyremøter, og Nea Radio sender også kommunestyremøtene i Selbu, Røros, Holtålen, Stjørdal og Malvik.

Følg med på nearadio.no.

Det er FjellTV som står for selve produksjonen av sendingene, og det vilo derfor også bli mulig å se møtene på deres nettside.