Formannskapet i Røros vedtok torsdag formiddag  at kommunen går inn med 167.000 kroner som sin andel av finansieringa av et Verdensarvsenter på Røros.

Formannskapsmedlemmene ga ros til saksbehandlingen.

I saksutredningen heter det at det er behov for å øke kapasiteten på verdensarvarbeidet i regionen. Et verdensarvsenter vil langt på vei møte dette behovet. I handlingsplanen for verdensarvsenterets første driftsår er følgende hovedoppgaver definert:

Etablere organisasjonen og avklare interne og eksterne avgrensninger og samarbeidsflater.

Videreføre og institusjonalisere de arbeidsområdene det har vært arbeidet med på prosjektbasis de siste årene.

Starte den langsiktige prosessen mot hvordan et ferdig senter skal se ut og fungere, samtidig som en må gjennomføre en del midlertidige løsninger for å svare på autorisasjonskravene.

I det første året skal det rekrutteres medarbeidere og gjennomføres mye planleggingsarbeid og avklareringer, både i forhold til det øvrige museumsarbeidet både i MiST og Anno, samt mot kommunene.

Verdensarvsenteret skal blant annet være formidler med primærfokus på barn og unge.

Videre skal det gjennomføres en avklaringsprosess med kommunene, fylkeskommunene og verdensarvkoordinator samt videreføre og institusjonalisere de arbeidsområdene som har ligget i prosjektporteføljen de siste årene. En annen oppgave er å etablere midlertidige utstillinger i Smelthytta.

I finanserinsnøkkelen er det lagt opp til en finansieringsnøkkel fordelt på kommunene:

Engerdal kr 68 355, Holtålen kr 85 019, Os kr 83 297, Røros kr 167 744 og Tolga kr 75 585. Totalt kr 480 000.