Det var ordfører Ole Morten Balstad og rektor ved Peder Morset folkehøgskole, Einar Bjørn, som tok imot og ønsket H.M. Kongen velkommen til Selbu i ettermiddag.

Ellers var hundrevis av barnehage- og skolebarn møtt opp og stod klar med flagg og ønsket Kongen velkommen.

Sammen med at korpsene i bygda spilte, sang alle skolebarna to vers av Selbusangen.

Deretter holdt ordfører en liten velkomsttale og introduserte en annen konge, Kong Sverre i Narve Rognebakkes skikkelse. Han ble akkompagnert av Oddbjørn Kjøsnes på trekkspill.

Vakker  sang av Henrik Fuglem og Martin Aas på gitar var neste post på programmet, og også siste post utendørs.

Kongen ble deretter ledsaget av ordfører inn i matsalen på skolen der programmet fortsatte.