Et enstemmig ekstraordinært årsmøte i Røros slakteri AS vedtok onsdag ettermiddag å utvide aksjekapitalen med inntil fire millioner kroner.

- Styret i Røros slakteri trenger økte midler for å skape vekst. Vi har behov for å øke aksjekapitalen for å realisere vekststrategien som styret arbeider etter.  Omsetningen skal dobles fra knapt 100 millioner kroner til over 200 millioner kroner innen 2020, sier styreleder Roar Eckermann ved Røros slakteri.

Den største enkeltaksjonæren i Røros slakteri er Røros kommune. I tillegg er Stansaas, Rune Kurås og Os kommune store aksjonærer.

- Vedtaket betyr at både styret og organisasjonen i slakteriet har fått en stor tillitserklæring av aksjeeierne, og pengene skal brukes til forretningsutvikling, sier Eckermann: