Holtålenordfører Jan Håvard Refsethås kjører daglig gjennom Svølgja til og fra jobben i kommunehuset i Ålen.  Han har registrert nok en gang at det går ras på strekningen, ikke bare en, men to ganger denne uka og sier at det jobbes med å finne løsninger på problemet. Men det kan virke som en umulig oppgave å nå fram i søken etter midler til tunnel eller andre større inngrep.

Fylkespolitiker Liv Hanne Tønset sa på Nea Radio tirsdag at samferdselssektoren sliter med store etterslep og at fylkesvei 30 ligger langt nede på fylkets prioriteringsliste.

Refsethås mener at spørsmålet om bompengefinansiering igjen må komme på dagsorden: