Det er en lettet Roar Aasen som kan bekrefte at han fikk en hyggelig telefon fra advokaten torsdag som bekrefter at Statens Naturskadefond aksepterer lagmannsrettens dom fra i sommer.

Det betyr at det offentlige tar kostnaden ved gjennoppbygginga av brua til Åsengrenda.

Det er over tre år siden brua bla tatt av storflommen og også i fjor sommer ble veien inn på brua ødelagt av flom.

Hør Roar Aasen her: