Styret i Rørosbanken ansatte 15. desember assisterende banksjef Even Kokkvoll som ny administrerende banksjef.

Even Kokkvoll har siden 9. desember vært konstituert i stillingen etter at Nils P. Hagen sluttet.

Kokkvoll har lang fartstid i banken i forskjellige stillinger og verv. Han har siden 1. april 2011 vært assisterende banksjef. Fra 2003 til 2011 var han styrets leder og fra 1998 til 2003 kontrollkomiteens leder.

Han er utdannet jurist og har i 20 år jobbet som advokat i Norsk Sykepleierforbund.

Lokalt har han vært styreleder i Røros Slakteri og Røros Kultur- og konferansesenter samt styrets nestleder i Røroskjøtt. I dag ewr han styreleder i Aktiv eiendomsmegleren i fjellregionen, styremedlem i Røros Tomteselskap og Røros Boligutleie. I tillegg er han styremedlem i Hovedutvalg Arbeidsgiver i Finans Norge.

Rørosbanken skriver i en pressemelding at banken har hatt sterk vekst de siste årene og har en god markedsposisjon både lokalt og i eksterne markeder. Banken har 43 ansatte og en forretningskapital på vel 5,5 milliarder. Styret er svært tilfreds med ansettelsen av Even Kokkvoll som med sin kjennskap til organisasjonen og regionen vil bidra til at banken fortsetter å være en sentral aktør og partner som skal medvirke til vekst og utvikling i regionen. Dette betinger at banken fortsetter med god lønnsomhet og vekst både lokalt og i eksterne markeder.