Norges Bank har senket styringsrenta to ganger de siste ukene og mange lokale banker følger etter.

RørosBanken er en av bankene som setter ned renta på boliglån. I tillegg har banken innvilget over 100 søknader om avdragsutsettelse på lån.

Det er nå to uker siden banken stengte dørene for vanlig kundebehandling og banksjef Even Kokkvoll har selv hjemmekontor for tiden. Han sier de fleste bankene nå gjør sitt for å imøtekomme sentrale føringer.

I forrige uke kom finanstilsynet med forslag overfor finansdepartementet at det blir utarbeidet en forskrift som skal forby eller utsette utak av utbytte eller gaveutdeling.

– Skjer dette, betyr det at RørosBanken ikke kan utbetale det utbyttet til eierne som var planlagt. I tillegg betyr det at det ikke blir utdelinger av gaver på til sammen 1,5 millioner, herav 1 million til RørosBankens næringsfond. Resten er i utgangspunktet til lag og foreninger, sier Kokkvoll og mener det siste er svært beklagelig og at det er nå lag og foreninger virkelig vil trenge disse pengene.

Hør intervju med banksjefen her.