Dermed er også Tydal i takt med ny kommunelov som trådte i kraft ved årsskiftet. Der blir tittelen kommunedirektør om kommunens øverste administrative leder brukt.

Det er også en generell tilrådning om at det brukes en kjønnsnøytral tittel. Kommunene har ikke et krav om at tittelen skal endres, men det er en sterk oppfordring fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om å erstatte den gamle rådmannstittelen med kommunedirektør.

- I offentlige skriv blir nå tittelen kommunedirektør brukt, og det er en fordel at Tydal kommune har en tittel i tråd med dette, het det i rådmannens innstilling til kommunestyret.

Og sånn ble det.