Rørosbanken har et eget næringsfond, der bedrifter og virksomheter i rørosregionen i flere år har kunnet søke støtte fra. Vanligvis så deler fondsstyret ut en million kroner i året, men denne gangen har de mer enn dobbelt så mye til disposisjon.

Det sier leder i fondsstyre, Frode Skogås, som gjestet Nea Radios ettermiddagssending tirsdag, sammen med nestleder Maren Todal.

Begge sier fondet vil ha flere søkere og neste tildelingsrunde er i juni.

Hør innslaget her: