Mens det er stor nedgang i produsert melkemengde i kyst og bynære kommunene i fylket har det vært en økning i melkemengden i 19 av de øvrige kommunene i Trøndelag siden 1998. For fylket samla har det vært en mindre nedgang i produsert melkemengde i perioden. I 2018 ble det produsert 325 millioner liter melk i Trøndelag, om lag en femdel av samla produksjon.

Omfordeling innad i fylket

Etter at det fra 1997 ble mulig å kjøpe og selge melkekvoter innad i eget fylke, har produsert melkemengde flyttet seg betydelig mellom noen av kommunene i Trøndelag. Mesteparten av omfordelingen skjedde mens fylket var delt i to.

I Stjørdal er melkeproduksjonen halvert siden 1998, dette utgjør 6 millioner liter melk. Prosentvis har nedgangen vært størst på Hitra, hvor 64 prosent av melkemengden har gått ut av kommunen. Stor nedgang har det også vært i Frøya, Skaun, Trondheim, Meråker og Røyrvik.

Økningen i produsert melkemengde har vært størst i Meldal, med en økning på 1,8 millioner liter siden 1998. Prosentvis har økningen de 20 siste åra vært størst i Grong med 32 prosent. Det har også vært en betydelig økning i Hemne, Åfjord, Selbu, Overhalla og Nærøy.

Steinkjer hadde størst melkeproduksjon med 30 millioner liter i 2018, Levanger kommer etter med 24 millioner liter. Videre følger Indre Fosen, Nærøy og Verdal. Talla gjelder for melk levert til meieri eller melkemottak. Melk som blir foredla på gården er ikke med i denne beregningen.

Nedgang i antall melkeleverandører

Det har vært nedgang i antall melkeprodusenter i alle de trønderske kommunene. Siden 1998 har to av tre melkeprodusenter i Trøndelag slutta. I 2018 er det vel 1 500 melkeforetak i hele fylket. I Meråker har ni av ti sluttet i løpet av de siste 20 åra, det er igjen to melkeforetak. I denne statistikken behandles en samdrift med to eller flere kvoter, som ett foretak. Prosentvis har nedgangen også vært stor på Hitra, Frøya, Skaun og Flatanger. I antall produsenter har nedgangen vært størst i Steinkjer og Indre Fosen, hvor henholdsvis 257 og 260 har slutta med melkeproduksjon.

Steinkjer kommune er størst, med 123 melkeprodusenter, videre følger Levanger med 89 og Indre Fosen og Midtre Gauldal med 83 hver.

I kommunene Namsskogan, Frosta, Klæbu, Flatanger, Røyrvik, Meråker og Frøya er det i alle mindre enn ti produsenter.

Stor økning i produksjonen på bruka som er igjen

I gjennomsnitt har det omtrent skjedd en fordobling i melkeproduksjonen på melkebruka som fortsatt produserer melk. Størst har økningen vært i Grong, hvor produksjonen i snitt har blitt firedobla siden 1998. I Meråker har produksjonen blitt tredobla på foretaksnivå. Størst gjennomsnittlig produsert melkemengde har Grong, med 340 tusen liter melk per produsent. Videre følger Meråker, Levanger, Fosnes, Osen og Meldal.

(Kilde: Fylkesmannen i Trøndelag)