En løshund er tatt vare på ved bommen til Øyungen og Hessjøen i Hessdalen.

Renate Kværnes, som fant hunden, sier det er en fuglehund - en hanhund og at denne nå er i hennes varetekt. Hun vil være ved bommen en stund framover og håper eier vil ta kontakt.

Hun er ikke sikker på rasen, men ut fra bildet så kan det tyde på at det er en setter - mest trolig en hvit og brun engelsksetter.

Drar du kjensel på hunden så kan du ringe Renate på tlf: 419 28 796