Kommunen er i gang med aktiv smittesporing nå, og ser foreløpig ikke hvilken smittekilde det kan komme fra.

Kommuneoverlegen Leif Edvard Muruvik Vonen, opplyser at minst 30 personer skal i karantene. De berørte vil få direkte beskjed i kveld og blir satt opp til testing på mandag etter nærmere avtale. Mer enn dette kan de ikke gå ut med så tidlig i arbeidet.

Venter på resultater

Omtrent alle tester fra Lånke skole er nå besvart, hittil er alle negative og det er svært gledelig

Fremdeles ventes det på mange resultater fra massetestingen ved Halsen ungdomsskole.

– Takk for at alle er lojale til 10-dagers dugnaden, vi ser konturene av at den samlede innsatsen alle i alle aldre gjør nå, letter arbeidet og forebygger ukontrollert smitte, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan.