Torsdag kom meldingen om at Selbu kommune innfører midlertidig påbud om koking av drikkevann etter at det er funnet bakterier i deler av drikkevannsforsyninga i kommunen. Det er funnet bakterier i deler av drikkevannsforsyninga i Selbu. Prøveresultater viser funn av tarmbakterien “intestinale enterokokker”. Det er drikkevannet i Mebonden, Vikvarvet og Flønes som kan være påvirket.

- Inntil vi får avkreftet prøveresultatene, eller at vi får isolert omfanget av eventuell forurensning, må alt drikkevann kokes i dette området, het det i ei melding fra Selbu kommune i går. Siste oppdatering fra driftsansvarlig vann i Selbu kommune, Terje Flønes er at de nå avventer resultater på nye utvidede prøver som ble tatt i går.

Varslingstjeneste

Ingrid Rolseth Holt ved Selbu kommune anbefaler alle å sjekke at de er registrerte via tjenesten "Varsling24" som sender ut meldinger via SMS og automatiske oppringinger til de som har fasttelefon registrert. - De aller fleste er registrert der og har fått meldinger fra Selbu kommune i denne saken, men personer som har mobilabbonement registrert på arbeidsgiver er vanligvis ikke registrert. Vi anbefaler alle å gå inn på www.varslemeg.no og sjekke at man er registrert.