Prosjektet ble startet som et resultat av det ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt høsten 2019. Røros IL måtte da ta stilling i om de ønsket å selge deler av eiendommen på Øra til Røros Folkehøgskole Eiendom AS.

Bakgrunn for etablering

Leder i Røros IL Fotballgruppa, Odd Erik Trønnes, var skeptisk til å gi styret fullmakt til å inngå en intensjonsavtale og foreslo den gangen å etablere en prosjektgruppe bestående av representanter fra alle særgrupper i idrettslaget hvor det skulle utarbeides en konsekvensutredning for kort og lang sikt, samt avklare idrettens behov ved området på Øra.

Helhetlig plan for omregulering og investering

- Vi startet en kartleggingsundersøkelse i idrettslaget med alle særgrupper og gruppestyrer. Vi har også fått et krav eller innspill fra Røros kommune om at vi må ha en helhetlig plan for Øra området for å kunne søke om dispens og omregulering. Dette må være på plass for å kunne drifte videre bobiltilbudet. Det ble også ved årsmøtet i 2020 etterlyst investeringsplaner for Røros Idrettslag, så begge disse sistnevnte punktene har vært veldig viktige punkter i prosjektet, sier styreleder i Røros IL, Vidar Kojan Grind.

Øra for alle idrettsglade

Kartleggingsundersøkelsen viser at det fra særgruppene er ønske om å bruke Øra utenom sesong for fritid, lek og trening. Flere særgrupper påpekte at Øra måtte komme alle til nytte og at det ikke bare skulle være reservert for en spesiell særgruppe, og at området dermed bør fylles med alle tenkelige aktiviteter med bakgrunn i fysiskaktiviet.

Prosjektet bærer allerede frukter

Dette har prosjektgruppa tatt med seg inn i det de nå ønsker skal fylle området. Det har allerede blitt satt gang flere ting i fra ønskelista til særgruppene. Tidligere denne uka åpnet en skilekløype. Det har blitt kjørt på flere store snøhauger for å få et kupert landskap på flata der og det har nå blitt organisert ei 500 meter lang skiløype rundt kunstgressbanen. Arbeidet med å lage en skøytebane har også blitt lagt og den vil forhåpentligvis åpne til helga.

Fra 0 til 100 år

Et av prosjektgruppas viktigste mål er at aktivitetene skal være så tilgjengelig som mulig, og så variert som mulig. Nå kan de skilte med nye tilbud for rørosinger i alle aldre, og flere står på lista. Blant annet er det planer om klatrevegg, hinderløype / mesternes mester løype, bordtennisbord, friidrettsbane, multisport ballbinge, ballvegger, frisbeegolf, padlecourt og rulleskibane.

Naturlig del av sentrum

– Vi ønsker at Øra skal være en naturlig del av sentrum. Det skal være et sted for allidrett og rekruttering, og være møteplass på tvers av generasjoner for alle mellom 0 – 100 år. Vi ønsker at Øra skal bli Røros ILs stolthet, sier Vidar Kojan Grind.