Det jobbes kontinuerlig for økt tilflytning til bygda Selbu, og nå ønsker Selbu Vekst å komme i dialog med mennesker som er inne på tanken om å bosette seg her. Nå tilbys litt ekstra hjelp på flere områder enn bare boligkjøp. Jobb, barnehageplass og lokalisering av bosted har dukket opp som viktige punkter for mange. Monica Sundal ønsker å høre mer fra potensielle tilflyttere.

- Vi ønsker å høre hva som er viktig for dem, hvordan vi kan bistå og hvordan vi kan forenkle prosessen for de som ønsker å flytte hit, sier Monica.

Tydelig behov for lokalkunnskap

Sundal forteller at hun har blitt oppmerksom på behovet for et slikt tilbud etter at hun selv har bistått på flere visninger.

- Den lokalkunnskapen vi sitter på viser seg å være mye verdt for de som ønsker å flytte til bygda, sier hun.

- Vi kan være med å tilrettelegge godt for dem, jeg har selv sittet en kveld klokken halv elleve og ordnet barnehageplass til en familie som ønsket å flytte oppover, fortsetter Sundal.

Flere av familiene opplever å bli ivaretatt og at de er velkommen til bygda når noen kan bistå hvis de trenger hjelp i prosessen med å bosette seg i Selbu, er Monicas erfaring.

- Etter vi startet tilbudet i påska har vi fått flere seriøse henvendelser. Hvis flere ønsker hjelp er det bare å ta kontakt på nettsiden vår, boiselbu.no, og fylle ut kontaktskjema. Da tar vi kontakt med den det gjelder, sier hun.