Denne uken startet årets villreinsjakt, blant annet i Forollhogna.

Området omfatter sju kommuner, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Os, Tolga, Tynset og Røros, fordelt på to fylker - Trøndelag og Innlandet.

Av en kvote på totalt 650 dyr, så har Statsallmenningene i Holtålen fått knappe 100 jaktkort. Disse forvaltes av fjellstyrekontorene i Ålen og Haltdalen.

Byråkrati og dårlige avtaler

Det pleier vanligvis å være rift om jaktkortene og mange står på venteliste for å få jakte. Slik er det ikke i år.

Fjelloppsyn Petter Almås sier at de har måtte legge ut flere kort på det åpne markedet da innenbygds jegere har glimret med sitt fravær.

Nea Radio får opplyst fra flere hold at det er dårlige overgangsavtaler mellom de ulike områdene og mye byråkrati i forbindelse med registrering av skutt dyr, som gjør at stadig flere lar være å jakte.

Det skal sendes inn blant annet bilde, hjerneprøve, avføringsprøve og kjeveprøve av dyrene som blir felt.

Må ha nordavær

Overgangsavtaler skal sikre at jegere får størst mulig sjanse til å få felt tildelt dyr, men denne høsten får jegere fra Holtålen kun lov å jakte på Budalen og Sokndalen i tillegg til egen kommune. Dette betyr at man er avhengig av nordavær for at dyrene skal være i dette området.

Almås sier at man er avhengig av gode slike avtaler for å få en så høy avskytingsprosent som mulig.

– Vi som er på østsida av Forollhogna har ikke de områdene som reinen oppholder seg i under jakta, og vi er avhengige av overgangsavtaler for å jakte, sier han og legger til at det har skjedd flere endringer i disse avtalene i løpet av de siste årene.

Hør intervju med Petter Almås her: