- Skolen er viktig i et forebyggende perspektiv. Skolearenaen er en stabiliserende faktor i hverdagen til mange barn og unge, mener kommuneoverlege i Stjørdal, Leif Edvard Muruvik Vonen.

Deler bekymringen

Sammen med kommunedirektøren, Tor Jakob Reitan, og sektorleder for grunnskole, Ann Kristin Geving, sendte han et leserinnlegg som var adressert til alle bekymrede foreldre og streikerammede elever i kommunen.

I brevet skriver de at Stjørdal kommune i de siste ukene har mottatt en rekke henvendelser som uttrykker bekymring for hvordan den pågående lærerstreiken påvirker elevene negativt både faglig og sosialt.

- Vi deler deres bekymringer, skriver de i brevet.

Les hele brevet her: Kjære streikerammede

Utdanningsforbundet tok ut 1800 medlemmer mandag. Dermed er rundt 8200 i streik totalt.

- Veldig slitsomt

Streiken startet i begynnelsen av juni, da Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund tok ut noen medlemmer. Utdanningsforbundet fulgte kort tid etter.

I dag er 566 trønderske lærere ute i streik, fra fredag økes dette tallet til 576 lærere.Dette er allerede den lengste lærerstreiken vi har hatt i Norge.

Totalt er over 5.000 trønderske elever i den videregående skole rammet av streiken. Varigheten er uforutsigbar og det skaper en ustabil situasjon for mange unge, frykter Vonen.

- Foreldrene har ikke hjemmekontor lenger - de er på jobb, og barna er hjemme alene på dagtid. Ungdom i tenårene har en tendens til å endre døgnrytmen og sover til langt på dag.

- Dette kan føre til mangel på fellesskap, på tilhørighet og en meningsfull hverdag. Det er veldig slitsomt. Både voksne og barn blir slitne av det, sier Vonen.

Hør hele intervjuet med kommuneoverlegen her: