- Hilde Andreassen har en solid utdanning og god og relevant jobberfaring. Hun gleder seg til å ta fatt på jobben som rektor, og jeg ser frem til samarbeide med henne de neste årene, sier Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Andreassen har jobbet som fagleder ved Selbu videregående skole siden 2020. Tidligere har hun jobbet som lektor ved Strinda videregående skole, og hun har også vært rådgiver ved fagenhet for videregående opplæring i tidligere Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Andreassen leverte i vår en master i Skoleutvikling og utdanningsledelse ved NTNU, og hun har i tillegg en master i nordisk litteratur, et mellomfag i tysk og praktisk-pedagogisk utdanning. Andreassen starter i jobben som rektor 19. september.