– Sperregjerdet ferdigstilles i løpet av kort tid, heter det i en pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Rein på innmark har vært en kilde til konflikt mellom reindriftsnæringen og landbruket i området rundt Tufsingdalen i lang tid. I 2019 ble partene enige om å sette opp et sperregjerde for rein for å skjerme utsatte innmarksarealer.

Gjerdetraseen ble godkjent av Landbruks- og matdepartementet i mars 2022 og arbeidet med oppsett av gjerdet har pågått nå i sommer.

Under oppsettingen ble partene enige om å legge om traseen for å få gjerdet inn ytterligere et innmarksområde.

Endringen var såpass stor at den måtte godkjennes i Landbruks- og matdepartementet (LMD). Statsforvalteren innhentet skriftlige uttalelser fra berørte parter og sendte en forespørsel til departementet 18. august.

30. august kom tilbakemeldingen fra LMD om at endringen var godkjent og gjerdet er beregnet ferdigstilt i løpet av kort tid.

– Dette har vi venta på! Statsforvalteren håper at dette tiltaket kan bedre situasjonen med rein på innmark i Tufsingdalen som har vært en kilde til konflikt over mange år, sier reindriftsdirektør Siv Merethe Belbo i pressemeldingen.