Landbrukskontoret i Midtre Gauldal kommune ønsker å orientere nabokommunene om deres lokale forskrift.

Forskriften har som hensikt å forhindre tjuvparring på utmarksbeite i sambeiteområder.

– Tjuvparring kan ha svært uheldige konsekvenser og føre til dyretragedier. Det er mulighet for å søke dispensasjon fra forskriften, og dette kan innvilges hvis det gjøres tiltak, eller at det sannsynliggjøres at besetningen beiter alene, heter det i et brev fra Midtra Gauldal kommune

Videre i skrivet, som er sendt til blant annet Holtålen kommune, står det at dette også gjelder hanndyr under 6 måneder som kommer fra andre kommuner og inn til Midtre Gauldal kommune.

Les mer om forskriften her