Fremtind Service er Norges største AutoPASS-utsteder, med NORBIT ASA som teknologileverandør.

Nå samles bombrikker fra utvalgte storkunder av Fremtind Service inn og sendes til NORBITs fabrikk på Røros. Der demonteres brikkene og kretskortene testes og gjenbrukes i nye brikker. Plast og batteri blir kildesortert og resirkulert.

Initiativet er en del av et større satsingsprosjekt for begge parter, med mål om å utvikle sirkulære forretningsmodeller.

Begge selskapene har allerede forlenget levetiden på bombrikker ved å bruke større batterier og optimalisere antennekonstruksjonen.

Dette har ført til at brukstiden for bombrikkene er nær doblet, fra fem til ni år.

– For NORBIT er dette en del av vår bærekraftsstrategi, nemlig å utvikle, produsere og resirkulere produkter på en måte som er i tråd med den nye bærekraftskonteksten. Prosjektet med Fremtind er et skritt i riktig retning for å på sikt kunne innfri dette, sier konserndirektør for strategi og ESG Julie Dahl Benum hos NORBIT ASA.

Hør intervju her: