-En sammenslåing mellom Selbu og Tydal imøtekommer ikke de målene som er satt for kommunereformen. Også når en vurderer lokale forhold og gjør lokale betraktninger, er alternativet Selbu-Tydal lite aktuelt. Verken på kort eller lengre sikt, men spesielt ikke på lengre sikt.

Det er konklusjonen etter at Tydal kommune i dag har lagt fram enda ei utredning om alternativer i kommunereformen.

Hør intervju konstituert rådmann Heidi Horndalen: