Røros kommune har igjen fått påvist koliforme bakterier i drikkevannet ved Glåmos vannverk. Kokepåbud innføres derfor på alt vann som skal drikkes hos alle abonnenter tilknyttet vannverket.

Bakterieforekomsten er liten, og vi har ingen indikasjon på at dette er skadelige bakterier. Drikkevann skal i henhold til drikkevannsforskriften være helt fritt for koliforme bakterier, derfor innføres kokepåbud og kloring umiddelbart.

Årsaken til bakterieforekomsten fremstår fortsatt som ukjent, men driftspersonell fra Røros kommune jobber med å finne årsaken og iverksette ytterligere tiltak. Koliforme bakterier kan stamme fra mange ulike kilder, tarminnhold, organisk materiale  slik som råtnende plantemateriale og jordbakterier.

Berørte abonnenter har fått varsel per telefon.

Ny beskjed vil komme mandag, inntil da gjelder kokevarselet.