1. januar slutter Frode Skogås som lensmann i Holtålen for å gå over i stilling som brannsjef i det interkommunale brannvesenet i Os, Røros, Tydal og Holtålen.

Røroslensmann Ulf Vintervold blir da konstituert i stillinga framover. Han mener det vil bli en eller to kontordager i uka ved avdelinga i Ålentorget.

Også tidlig på 2000-tallet var Vintervold lensmann i Holtålen.

Antall politidistrikt skal bli færre og antall lensmannskontor skal reduseres og i påvente av hva slags struktur det blir avventes å lyse ut stillingen, sier Vintervold. Lensmannskontorene i Rennebu og Holtålen er foreslått nedlagt.