Flere av huseierne i blant annet Sollihagaen og Sundveien på Røros opplever området som yndet sted å bruke som lekeområde for mer eller mindre kompetente bilsjåfører.

Lensmann Ulf Vintervold sier at dette er et problem og en fare, både for sjåførene selv, men også for områdets innbyggere. Kjøringen skjer ofte på natterstid og er dermed også forstyrrende for mange.

Vintervold sier at politiet følger med på situasjonen og patruljerer jevnlig området - ofte med sivile biler. Han oppfordrer folk som opplever dette å ta kontakt med politiet med en gang og ikke vente til neste dag.