Rådmannen på Røros innstiller at Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk skal få selge øl ved sine produksjonslokaler i Havsjøveien.

I sin innstilling til torsdagens kommunestyremøte, der saken skal avgjøres, skriver rådmannen at kommunen bør utarbeide en enkel utviklingsstrategi for industriområdet i Havsjøveien, blant annet med reguleringsbestemmelser som setter rammer for fabrikkutsalg.

Saken var oppe i kommunestyret i mai, men med tre inhabile representanter, deriblant ordfører Hans Vintervold, sørget setteordfører Liv Marit Bekkos sin dobbeltstemme  for at det måtte ny behandling til før bryggeriet i Havsjøveien får fabrikkutsalg.