– Ut fra hvor den eller de som står bak brannen har tent på, så tror vi det er snakk om en tilfeldig impulshandling, sier politioverbetjent Tore Sparby ved Stjørdal lensmannskontor. Stjørdal har vært plaget med påtente branner i en periode, men aldri har omfanget av disse vært så stort som brannen som brøt ut ved en boligblokk i sentrum.

– Ut fra vår etterforskning så er det ingenting som tyder på at disse brannene har noe med hverandre å gjøre, sier Sparby. Han avviser også at det kan være snakk om et eventuelt hevnmotiv.

– Vi har sett på den muligheten og det er ingen ting som tyder på det. Dette er etter all sannsynlighet en impulshandling som har fått mye større konsekvenser en ildspåsetteren har kunnet forestille seg.

Saken fortsetter under lydklippet.

Mange tips

Politiet gikk tidlig ut med mistankene om at brannen var påsatt og ba også publikum om tips i saken. Det har de fått.

– Vi har mottatt en rekke henvendelser fra folk som har observert noe de har funnet mistenkelig i det aktuelle tidsrommet. Vi har også bedt folk se gjennom bilder og filmmateriale for å se om noe kunne dukke opp. Dette har gitt resultater og vi har avhørt mange i denne saken. Han tror at forholdet vil bli oppklart i løpet av kort tid.

– Som sagt så har vi opplevd at publikum har spilt på lag med oss og det gir resultater, sier Sparby.