I konkurranse med fire andre tilbydere vant Sweco konkurransen om å levere rådgivings- og prosjekteringstjenester innen bygg og anlegg i forbindelse med etablering av nye radaranlegg for Forsvaret.

50 millioner over sju år

Avtalen har en verdi på i overkant av 50 millioner kroner eks. mva., og skal benyttes til forprosjekter, detaljprosjektering, bistand med anskaffelser av entrepriser, oppfølging i byggefase og ved behov til utredninger og andre relevante tjenester i tilknytning til prosjektet. Kontrakten har en varighet på syv år.

-Vi fikk inn flere gode tilbud i konkurransen, og er svært fornøyde med at vi nå har fått Sweco med på laget. Med denne avtalen på plass er vi klare til å dra prosjektet videre, og bidra til å styrke Norges forsvarsevne, sier prosjektleder I Forsvarsbygg, Yngve Lorentsen.

Nye radaranlegg er med å gjøre Norge tryggere

Stortinget besluttet 12. juni å investere 8 milliarder kroner i nye radarer for å overvåke norsk luftrom. Dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi, for å møte fremtidens operative utfordringer. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

Forsvarsbygg har nå startet forberedelsene for å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. Prosjektet har forventet oppstart høsten 2019 og en forventet ferdigstillelse i 2027.