Det var et enstemmig tilsettingsutvalg som innstilte Elisabeth Wikan Heidtmann fra Os i stillingen som ny kommunalsjef.

Hun kommer fra stilling som selvstendig næringsdrivende gjennom mange år.

Wikan Heidtmann er diplomekspertøkonom og har omfattende erfaring med rådgivning og ledelse. Hun har ledet mange store prosjekter og prosesser. Ikke minst har hun solid erfaring fra samspillet mellom det offentlige og det private som er av stor betydning for den videre utviklingen av Røros kommune som organisasjon, og i et samfunnsperspektiv.

Elisabeth innehar formalkompetanse og erfaring som vil bli komplementær til rådmannens øvrige ledelse. Hun vil få spesielt ansvar for organisasjons- og samfunnsutvikling med blant annet oppfølging av virksomhetene tekniske områder, brann og kultur og fritid. Hun vil i tillegg ha direkte lederansvar for rådmannens stabsområder som blant annet servicetorg, næring, verdensarv og samfunnsplanlegging. I tillegg vil hun også være rådmannens faste stedfortreder.

– Jeg gleder meg til å bidra i utviklingen av at Røros og regionen skal gi en best mulig bo- og livskvalitet for oss som allerede bor her og bli en ettertraktet region for de som kan tenke seg å flytte hit. Da må samfunnet som helhet levere, og det private, frivilligheten og det offentlige må jobbe på lag. Gjennom jobben jeg har hatt har jeg blitt kjent med mange innad i Røros kommune, og jeg gleder meg til å bli en del av det teamet. Røros er en veldig spesiell kommune med historien og verdensarven som skal leves og forvaltes. I tillegg er Røros et viktig regionsenter og spiller en vesentlig rolle for utviklingen av hele regionen. Jeg ser fram mot å bidra, sider Wikan Heidtmann.

– Vi gleder oss til å få Elisabeth med på laget i den videre utviklingen av Røros kommune der innbygger- og brukerorientering, digitalisering og service er helt sentrale elementer, sier rådmann Kjersti Forbord Jensås

Hun starter opp i jobben 1. september.