Da er første inntak klart foran et nytt skoleår ved de videregående skolene i fylket.

Over 16.000 elever har fått tilbud om plass. Av disse har 88,3 prosent fått tilbud på førsteønsket/programområdet sitt til Vg1.

Søknadsfordeling på Vg1 (fjorårets tall i parentes)

Yrkesfaglig utdanningsprogram 52,69 % (52,37 %) Studieforberedende utdanningsprogram 47,31 % (47,63 %)

Utdanningsprogram med størst søkning (fjorårets tall i parentes)

Studiespesialisering 29,99 % (30,33 %) Helse og oppvekstfag 13,75 % (14,19 %) Bygg- og anleggsteknikk 7,59 % (8,67 %) Elektrofag 9,46 % (8,36 %) Teknikk og industriell produksjon 8,54 % (8,22 %) Idrettsfag 7,89 % (6,71 %) Naturbruk 4,41 % (3,69 %)

Søknad til læreplass

Det er 1783 søkere med ungdomsrett til læreplass. Per i dag har 62,9 prosent fått tilbud om læreplass. Det er fortsatt tidlig i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet på dette tidspunktet ligger noe under på samme tid i fjor.

Svarfristen er 17. juli.

- Alle søkere som har oppgitt mobiltelefonnummer, får melding om inntaket via SMS. Søkere uten mobiltelefonnummer i søknaden, skal få brev med melding om inntaket. Søkerne trenger ikke vente på SMS/brev. Alle må gå inn på www.vigo.no for å sjekke tilbudet. Det er viktig at alle svarer innen fristen. Andre-inntaket skjer rundt 31. juli med svarfrist rundt 5. august, heter det i ei pressemelding fra fylkeskommunen.