Norges Fjellstyresamband har tatt en runde blant fjellstyrer for å høre deres spådommer om hvordan rypehøsten blir, basert på jakta i 2018 og observasjoner nå i vinter og vår.

- Generelt fortsetter den gode trenden vi har hatt med økning og større bestander, men i flere områder er det lite smågnagere, heter det i ei pressemelding fra Norges Fjellstyresamband .

- Spådommene er er usikre. Den beste indikasjonen får vi likevel etter takseringene om et par måneder” sier rådgiver hos Norges Fjellstyresamband, Torgeir Lande.

BUDAL, SINGSÅS OG SOKNEDAL FJELLSTYRER

Budal -, Singsås-, og Soknedal fjellstyrer vil foreta årlige takseringer i august, og to av fjellstyrene foretok en registrering i vår. Inntrykket var positivt. Dersom det slår til med gode forhold under klekking og tilstrekkelig med mattilgang for kyllingene, ser det ut til å kunne bli et veldig interessant høst. 2018 var et bra år for både rype og barfugl. Observasjoner sist vinter tydet på gode vinterbestander. Fjellstyrene bestemmer, etter takseringene, hvor mange kort som skal legges ut på inatur.no. Her legges det normalt ut dagskort, ukekort og sesongkort fra 30. 09. Før den tid er det solgt periodekort via inatur.no.

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER

Sesongen 2018 var positiv med stor andel ungfugl av ryper og klart økende bestand. Høsten 2018 var rypene skjær gjennom deler av sesongen. Dette førte til at jegerne så mye fugl selv om resultatet ikke ble det store. Det synes fortsatt å være nedgang i bestanden av smårovvilt, som kan være et resultat av økt jakttrykk på smårovvilt over hele kommunen. Nå på våren synes det å være riktig bra med stamfugl i de fleste områdene. Dersom klekkinga går bra og overlevelsen av kyllingene også blir god, ser det lovende ut for kommende høst. Takseringene vil imidlertid være avgjørende for dagskvote og eventuelt videre salg av kort etter begrenset periode. Pr. dato så er alle jaktkort for rype solgt. Det er imidlertid fortsatt tilgjengelige kort for harejakt. Bestanden av smågnagere synes noe usikker, men værforholdene nå ser gode ut framover selv om man hadde en periode med nysnø i starten av rugeperioden.

NAMSSKOGAN FJELLSTYRE

I Namsskogan forteller fjelloppsyn Sissel Grongstad at fellingsstatistikken på rype viser en svak oppgang de siste 3 årene. Det ble observert lemen i enkelte av terrengene i fjor høst, men det har dessverre vært lite smågnagere å se utover våren. Det er observert til dels god dekning av stamfugl i terrengene i vinter og fjellstyret er derfor spente før årets rypetaksering som foregår medio august. Skogsfuglbestanden hadde også en fin oppgang i 2018 og det er observert bra med både storfugl og orrfugl etter jakta i fjor høst.

AURSUND FJELLSTYRE

Aursund fjellstyre melder at det var brukbart med ryper i fjor. Avskytingen var ikke mer enn forrige årene, tross større bestand. Årasken var nok at rypene var tidlig sker og vanskelig å komme innpå. Det er oberdvert bra med med rype nå i vår og det har vært greit vær nå på forsommeren, så man håper at det blir bra med rype til høsten.

RØYRVIK FJELLSTYRE

“Bekymringen for at den tørre og varme våren og sommeren i 2018 hadde påvirket overlevelsen hos kyllingene ble avkreftet i fjor, med gode resultater fra taksering, som forøvrig ble gjennomført for første gang hos Røyrvik fjellstyre” forteller Fjelloppsyn Helene Grytbakk Lillevold. Analyser for beregning av høstbare arter i Namsvatn statsallmenning har tidligere vært basert på fangststatistikk fra foregående år. Fangststatistikken for 2018 viste en økning på antall felte ryper på 37 % fra forrige år, og det ble skutt 1,97 rype per jegerdag. Det var jevnt over bra med fugl i de fleste terrengene. Vinteren avslørte mye rypeaktivitet, og godt med stamfugl. Det observeres nå en god del stegg i fjellet, men høna ligger nå på reir. Forholdene etter klekking vil avgjøre hvordan høstbestanden blir, men forholdene ligger foreløpig til rette, med mye insekter og fuktig klima. Taksering i Namsvatn statsallmenning vil bli utført i august. Røyrvik fjellstyre har fortsatt ledige kort i regulert periode, fra 10.-19. september, og fra den 20. er det fritt kortsalg. “Jaktkortene selges på Inatur” avslutter Lillevold.

SELBU FJELLSTYRE

Sesongen 2018 var positiv og omtrent på samme nivå som i 2017, altså en normal pluss sesong, selv om det nok var variasjoner innen jaktområdet. Nå på senvinteren og våren var det bra med stamfugl hos Selbu fjellstyre. Når det gjelder smågnagere så er ikke mange å se i fjellet nå på forsommeren. Det har vært flere til dels store snøfall sent på våren i 2019, virkningen av dette vet en ikke ennå. Så om klekkinga går bra og overlevelsen av kyllingene blir god så ser det greit ut for høsten 2019. Det blir spennende å se hva takseringene i august viser. Takseringene vil imidlertid være avgjørende for dagskvote og videre salg av kort etter begrenset periode.

HARRAN FJELLSTYRE

Småviltjakta 2018 i Brennmoen statsallmenning viste at det var brukbart med ryper i terrengene. Tettheten var noe varierende slik det ofte bruker å være, men det ble observert flere store, fine kull, både av li- og fjellrype. Det ble observert lite smågnagere i terrengene i løpet av sesongen, samtidig som det observeres en del rovfugl. Både sportegn og observasjoner i terrenget i vinter tyder på at det er brukbart med stamfugl. Utsiktene for småviltjakta 2019 virker derfor lovende, men dette forutsetter en fin juni slik at det blir varme og mat til kyllingene. Harran fjellstyre har fortsatt ledige kort og hytter i 2. periode av småviltjakta 2019, fra 20. september, samt ledige kort etter de regulerte periodene av jakta, fra 25. september. Henvendelse om kort kan gjøres på telefon 95137057, evt. e-post: terje.aalberg@nte.no.