Arbeiderpartiets gruppeleder Tore Børresen er fornøyd med at han fikk med seg et enstemmig kommunestyre på at Holtålen fra 1. januar av skal defineres som en JA-kommune.

I det ligger at alle henvendelser til kommunen skal mottas positivt, selv om han understreker at man ikke kan få ja til alt. Han retter en stor takk til Mona Slettum fra Røros Høyre som lanserte dette forslaget for kommunestyret på Røros for noen uker siden. Her ble forslaget stemt ned.

Han er ikke sikker på hva som skal til av omstilling for å få dette realisert.

Mest skuffet er han over at Holtålenlista og SV stemte ned forslaget om ei ny Storhelg i Hovet neste år.

Nea Radio fikk en kommentar fra Børresen og ordfører Jan Håvard Refsethås etter møtet: