Det skjedde på et felles fylkesårsmøte i helga, der Michael Momyhr ble valgt til leder.

-Organisasjonsbygging og næringsutvikling blir de viktigste oppgavene framover, sier Momyhr: