Selbu Sparebank har sendt ut følgende pressemelding:

Selbu Sparebank har ansatt ny Administrerende banksjef

Styret i Selbu Sparebank har ansatt Espen Eriksen (50) fra Trondheim som ny administrerende banksjef i Selbu Sparebank, etter at den forrige banksjefen sluttet tidligere i år. Eriksen starter i stillingen 1. januar.

Espen Eriksen har økonomisk utdannelse fra BI og til sammen 20 års arbeidserfaring fra bank og finans, sist med 3 år som partner i Mercur Corporate Advisors.

Selbu Sparebank har i dag en forretningskapital på ca. 5,9 milliarder kroner. Banken har 43 ansatte, med hovedkontor i Selbu og rådgivningskontorer i Stjørdal, Malvik, Trondheim og Tydal.

Styret er svært tilfreds med ansettelsen av Eriksen og har stor tro på at han vil føre banken videre i positiv retning og bidra til fortsatt god økonomi og lønnsom vekst.

Ass. banksjef Solfrid Flønes har vært konstituert i stillingen som banksjef etter at den forrige banksjefen sluttet 1. april i år.

Selbu, den 8. oktober 2020

Per B. Grøtte Styreleder Selbu Sparebank