SAKLISTE

Orienteringssaker:

- Prosjekt fylkesvei 30 ved Rannveig Skansen fra Trøndelag fylkeskommune

- Planstrategi og planhierarki ved samfunnsplanlegger Hanne Bryde og kommuneplanlegger Ingunn Holøymoen

Saksnr. Tittel

63/20 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 2020 - OPPHEVELSE AV MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM GJENNOMFØRING AV FJERNMØTER

64/20 VALG AV KONTROLLUTVALG PERIODEN 2019-2023

65/20 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN IKA TRØNDELAG 2020