Det var under tirsdagens formannskapsbehandling av regnskapet for 2019 at Pensjonistpartiets Olav Halvor Megård tok til orde for å flytte legekontoret i Ålen til Røros. Han mener dette bør komme inn i prosessen rundt utredning av nytt legesenter på Røros. – Jeg mener hele Fjellregionen trenger et sterkt faglig legekontor og det synes jeg naturlig hører hjemme på Røros. Det forutsetter også at Os kommune er med på den tanken, sier han.

Soloutspill

Megård, som under formannskapsmøtet tirsdag kunngjorde at han selv har fastlege på Røros, sier dette er en personlig overbevisning fra hans side og at dette ikke er Pensjonistpartiet syn.

– Et lite legekontor vil alltid være sårbart, sier han og sikter til kontoret i Ålen som nylig har ansatt to unge leger.

En fastlege er også ansatt ved kontoret i tillegg til en turnuskandidat.

Hør intervju med Olav Halvor Megård her:

Ikke støtte fra ordføreren

Ordfører i Holtålen, Arve Hitterdal, sier han ikke støtter Megård i dette spørsmålet. Han mener derimot legekontoret i Ålen fremstår sterkere og bedre rustet enn på lenge: