Stavsjøen er ett av de mange idylliske utfartsområdene i Malvik kommune. Men vannet i sjøen fungerer også som reservevannkilde for innbyggerne. Så da det ble bestemt at en demning må erstattes, og at dette dermed også gjelder gangbrua over demningen, var rådmannens innstilling at denne kostnaden skulle føres på vanngebyret.

– Det er viktig at vi bevarer Stavsjøen som utfartsmål, sier gruppeleder i Malvik Høyre, Eva Lundemo Fosmo.

– Men for oss i Høyre ble det feil at denne kostnaden skulle tilfalle innbyggerne. Hun forklarer at vannbebyret er et såkalt selvkost området og at det ville bety at de 400 000 kronene det vil koste å sette opp en ny gangbru, da ville ha tilfalt folk i Malvik.

Saken fortsetter under lydfila:

Arbeiderpartiet snudde

Saken var først oppe i Aresam, der fikk Høyre ikke medhold for sitt standpunkt. Men da saken ble behandlet i formannskapet, hadde Arbeiderpartiet snudd og støttet Høyres forslag om at pengene måtte hentes fra et annet sted.

– Det er vi veldig glade for. Dessverre er det slik at vi har et stort etterslep på vedlikehlodet av vannettet i kommunen og dette vil føre til at vanngebyret vil øke betraktelig i årene som kommer. Derfor er det viktig at vi er svært forsiktige med å legge enda flere utgiftsposter til denne belastningen, sier Eva Lundemo Fosmo.