Det ble varslet opp mot 120 millimeter nedbør lokalt i perioden fra natt til torsdag og ut dagen i dag. At dette har slått til kan alle som har måtte grave fram bilen fra store snømengder i hele fylket i dag kunne konstatere. Trafikkmeldingen hagler inn og det meldes om svært vanskelige kjøreforhold i store deler av fylket. Utover ettermiddagen vil snøfallet gå over til regn under 1000-1200 meter og da vil det, om mulig, bli enda glattere på trønderske veier, så oppfordringen må være å kjøre svært forsiktig.

Snøskredfare

I forbindelse med værhendelsen, har det blitt utstedt farevarsler både når det gjelder flom, jordras og ikke minst snøras hvor faren blir vurdert til rødt nivå. Tommy Skårhole ved Varsom.no sier til Nea Radio at grunnen til at man velger å gå ut med et såpass ekstremt varsel, er at forholdene kan føre til selvutløste snøskred.

– Det vil si at snøskred kan oppstå spontant og vi oppfordrer derfor folk til å holde seg unna skråninger og andre områder man vet kan utgjøre en risiko så lenge dette står på. Han understreker at dette for det meste gjelder i fjellet og i høyereliggende strøk.

– Men det er viktig å være klar over at det nå er en akutt risiko for at kraftige snøskred kan oppstå helt uten forvarsel.

Nest høyeste

Når det gjelder skalaen for snøskredfare, så er rødt nivå det nest høyeste.

– Vi har fem trinn på denne skalaen og det aller høyeste nivået har kun blitt brukt en gang så lenge varslingssystemet har blitt brukt. Skårshole, som sitter på Hamar, sier at det ikke er ofte at det varsles rødt nivå i Trøndelag.

– Det er ganske vanlig i andre deler av landet, men denne gangen måtte vi altså gå ut med dette også for Midt-Norge.