— Foreløpig har vi fått i alt 10 positive koronatester, og mange titalls personer er henholdsvis i smitte- og ventekarantene, opplyser han på kommunens hjemmeside.

Kommuneoverlegen har besluttet å stenge Støren barneskole, Støren ungdomsskole og Gauldal videregående skole ut uka. I tillegg innstilles alle organiserte fritidsaktiviteter i kommunen.

— Kriseledelsen i kommunen møttes i ettermiddag, og vi har bedt om bistand fra Statsforvalteren for den videre håndteringen av utbruddet, opplyser Lyngen.

Holtålen kommune anbefaler nå at personer som arbeider i Midtre Gauldal kommune ikke reiser dit de nærmeste dagene, hvis ikke man må. Kommunen oppfordrer til å benytte hjemmekontor hvis man kan.