Stjørdal kommune

I utgangspunktet var det 2,2 MNOK som skulle fordeles, men en ekstra bevilgning fra Kommunaldepartementet etter påske økte summen med nesten 3,8 MNOK, skriver Stjørdal kommune i en pressemelding. Forutsetningene for ordningen er at den skal kompensere lokale virksomheter som er rammet av strenge smittevernstiltak og kostnader og/eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning.

Kommunen har mottatt 48 søknader, med en samlet søknadssum på nesten 25 MNOK. Til å fordele disse midlene hadde kommunestyret satt ned et utvalg bestående av Renate Trøan Bjørshol (H), Torger Størseth (AP) og Nils Nordbotn (SP), og i tillegg økonomisjef Roar Størset og næringssjef Jorulf Husbyn fra administrasjonen.

Det har vært stor bredde og ulike utfordringer hos søkerne. For å få en mest mulig rettferdig fordeling i tråd med forutsetningen for ordningen har det blitt brukt en enkel sjablongberegning kombinert med skjønn.

Det er også vektlagt om søkeren har mottatt støtte fra den generelle kompensasjonsordningen og i tillegg satt et maksimalt beløp på Kr 500.000,- og minimumsbeløp på kr 25.000,-.

Utbetaling vil skje i løpet av de neste dagene.