Her er sakslista for kveldens kommunestyremøte i Selbu:

Startlån 2018 - opptak av lån i Husbanken til videre utlån Nytt valg Selbu sparebank Årsmelding 2016 - Nord-Trøndelag krisesenter IKS Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidert selskapsavtale Kjøp av klesvaskemaskin for utrykningstøy – Selbu Brannstasjon Endring i selskapsavtalen - Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS Styring og ledelse i Værnesregionen - Arbeidsutvalgets innstilling Ekstraordinært utbytte - Selbu Energiverk Låneopptak v/investeringer Selbu Energiverk Byggeregnskap objekt 7509 Nytt ventilasjonsanlegg i garderobebygg Sentralbanen Byggeregnskap objekt 7605 Etablering av digitale tv-signaler Byggeregnskap objekt 7504 Adgangskontroll Nestved 1 og 2 Selbuskogen skisenter AS - søknad om kommunal garanti på byggelån Selbuskogen skisenter AS - Søknad om interkommunal avtale om investering i og drift av større interkommunale idrettsanlegg

Klokka 21 er ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, invitert for å orientere om det nye Midt-Trøndelag regionråd, som skal konstitueres på Stiklestad tirsdag.