Den siste tida har flere tyngre aktører med LO i spissen, kommet inn i diskusjonen rundt fremtidig mineralvirksomhet i Trøndelag. Gamle gruvesamfunn kan få nytt liv om det går som enkelte tror og håper.

Nå kommer også Høyre på banen. Gruppeleder i Trøndelag Høyre, Henrik G. Kierulf, sier sier partiets fylkestingsgruppe i Trøndelag lenge har hatt et engasjement for mineralnæringen i Trøndelag. Blant annet fordi Trøndelag har rike forekomster av mineraler enten det dreier seg om skifer i både nord og sørdelen av Trøndelag, kalk på Verdal eller grus/pukk som er avgjørende i all byggeaktivitet som foregår i Trøndelag.

– Videre ser vi nå engasjementet på Røros som er veldig interessant. I tillegg har vi kompetansemiljøer i vår region som NTNU/Sintef, direktoratet for mineralforvaltning og NGU som gjør at Trøndelag er i en unik posisjon til å videreutvikle mineralnæringen gjennom verdiskapning og arbeidsplasser samt god forvaltning av våre naturresurser, sier Kierulf.

– Høyre mener at nye Trøndelag fylkeskommune må ta en rolle i dette arbeidet, og vi har fra Høyre sin side fått vedtatt at mineralnæringen skal være en del av fylkeskommunens strategi for innovasjon og verdiskapning, sier Kierulf, som mener det er tverrpolitisk enighet blant de trønderske politikerne om viktigheten i denne satsinga, blant annet i forbindelse med det grønne skiftet.

Hør intervju med Henrik G. Kierulf her: