- Selbu Sparebank ønsker å integrere sosiale og miljømessige hensyn i den daglige driften når det gjelder lokalmiljøet, og har nylig besluttet å innføre en inkluderings- og integreringspris, skriver banken i ei pressemelding.

Kandidater til årets pris er hentet blant de 92 søknadene om gaver eller prosjektmidler fra banken, som ble utlyst med søknadsfrist 1. februar. Lagene ble oppfordret til å skrive om aktiviteten i laget, og hvorfor de skal prioriteres. Det er lokale lag fra Selbu og Tydal som kan søke. Den nye prisen går til et lag som har utmerket seg spesielt i arbeidet med inkludering og integrering i Selbu, og har det som en naturlig del av sin aktivitet.

Årets Inkluderingspris på kr 10.000,- tildeles Selbu Bygdekvinnelag, og deles ut på Granbykonferansen på Selbusjøen Hotell og Gjestegård 11. april.

Prisvinneren har holdt på med inkluderingsarbeid over flere år. Av aktiviteter kan nevnes at eritreiske damer og andre med utenlandsk bakgrunn inviteres på medlemskvelder. På planlagte turer i skog og mark praktiseres norsk turtradisjon. Dette er populære tiltak. De har også arrangert Internasjonal kulturkveld, i samarbeid med andre lokale aktører. Innflyttere inviteres til å være med og bidra på dugnad i forbindelse med Selbumartnan.

Norges Bygdekvinnelag har bestemt at lokallagene skal arbeide for å bidra til integrering av nye landsmenn og innflyttere, ved å inkludere dem i arbeidet for å gjøre bygda til en god plass å bo. Det er startet opp et to-årsprosjekt «KvinnerUT». Målet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Hovedinnsatsen handler om «å få kvinner ut» og skape samhold gjennom felles aktiviteter i nærmiljøet. Minoritetskvinnene involveres i planlegging og gjennomføring av aktiviteter.

- Dette har altså Selbu Bygdekvinnelag holdt på med i flere år, og de er en verdig vinner av prisen, mener Selbu Sparebank.