Etter søknad fra Verdal kommune gav Fylkesmannen mandag fellingstillatelse. Bakgrunnen for søknaden og innvilget tillatelse var funn av sauer påvist drept av bjørn ved Ådalsvollen i Verdal kommune.

Natt til tirsdag ble det løsnet skudd fra en person i det kommunale fellingslaget. Det skjedde rundt kl. 03.30, men bjørnen ble ikke gjenfunnet på skuddstedet.

Fylkesmannen og politiet ble rutinemessig varslet av fellingsleder, og ettersøk ble besluttet gjennomført av Fylkesmannen. Politiet har gått ut med en oppfordring til folk om ikke å oppsøke området hvor ettersøket pågår, samt utvise forsiktighet.

Ettersøket pågår fremdeles, og Fylkesmannen avventer rapport fra fellingsleder. Oppdatering om saken, og resultat av ettersøket, vil bli publisert på Fylkesmannens hjemmeside.