Da årets søknadsfrist til Fjelltrainee løp ut torsdag 1. mars, hadde Rørosregionen Næringshage mottatt hele 102 søknader. Disse kommer fra hele landet og er fra unge voksne med Master eller Bachelor utdanning.

Ettertraktet arbeidsmarked

– Vi har et ettertraktet arbeidsmarked, sier Sigrid M. Jansen, leder for Fjelltraineeordningen.

Tilgangen til relevant kompetanse er en av næringslivets største utfordringer. Kampen om arbeidskrafta er stor i hele landet, og næringslivet i små distriktskommuner kan bli de store taperne. Trainee-ordningen «Fjelltrainee» klarer tydeligvis like vel å appellere til mange høyt utdannede som ønsker å flytte til og arbeide i Rørosregionen og Nord-Østerdalen.

– Ved søknadsfristens utløp er det kommet inn hele 102 søknader, forteller Jansen. – Dette er ingeniører, økonomer og regnskapsutdannede, arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere, IT-utdannede og markedsførere og ikke minst sykepleiere. Det er veldig heldig å se at vi klarer å nå ut til de store utdanningsstedene, og at unge voksne rent faktisk søker seg til distriktene for arbeid, sier hun.

Sykepleiere for første gang

For første gang går flere kommuner i regionen sammen om å lyse ut sykepleiestillinger. Sammen med Tynset sjukehus (Sykehuset Innlandet HF) søker kommunene Røros, Tynset, Holtålen, Os, Tolga og Rendalen etter 4 – 5 nyutdannede sykepleiere for toårig engasjement som trainee.

– Vi har arbeidet hardt for å nå ut til sykepleiestudentene på Elverum, Gjøvik, Trondheim og i Bodø, og sitter nå med 7 ny-autoriserte sykepleiere og to vernepleiere som alle ønsker å komme hit for å arbeide, forteller Sigrid. – Dette er vi godt fornøyd med tatt i betraktning at det er aller første året. Hvis vi gjennom traineeordningen klarer å skaffe inntil 7 nye sykepleiere til kommunehelsesektoren allerede under prøveåret, er det et tydelig tegn på at ordningen appellerer til de vi ønsker at den skal nå, sier Jansen.

20 bedrifter – 102 søkere

Rundt 20 bedrifter meldte tidligere i år inn sitt kompetansebehov til Rørosregionen Næringshagen. Nå begynner arbeidet med å matche de 102 søkerne med disse bedriftene. De bedriftene som har meldt inn sine behov til oss vil nå få tilgang til de kandidatene som har relevant kompetanse. Arbeidet ledes av Rørosregionen Næringshage, og målet er å gi mange unge et nytt arbeidssted i regionen samtidig som næringslivet i regionen skal få tilgang til relevant og ettertraktet kompetanse.

– Skulle det være flere bedrifter som har bruk for noe av den kompetansen vi nå har tilgang til, er det mulig å melde dette inn til oss, forsikrer Sigrid. I utgangspunktet arbeider vi nå bare med de bedriftene som allerede har varslet oss om sine behov. Men med så mange svært gode søknader, ser vi ikke bort i fra at vi har interessante kandidater også til flere virksomheter.

Fjelltrainee

Fjelltrainee er en regional traineeordning for Rørosregionen og Nord-Østerdalen. Ordningen drives av Rørosregionen Næringshage. En Fjelltrainee er en ferdig utdannet arbeidstaker, og altså ikke en form for lærling, med bestått bachelor eller mastergrad. Traineer kan ansettes både i offentlig og privat sektor, og forventes å være selvgående etter kort tid.

Et ordinært Fjelltrainee-løp går over to år hvor Fjelltraineen er ansatt i inntil tre bedrifter. Dette tilpasses i samarbeid med arbeidsgiverene og traineene. I samarbeid med søkere og arbeidsgivere vil næringshagen søke å sette sammen et best mulig praksisløp, enten gjennom rullering på flere avdelinger i én bedrift, eller i samarbeid mellom flere bedrifter.