Smittesituasjonen i Europa endrer seg stadig og nå øker smitten i flere land og regioner.

Økende smittetrend i Sverige

De svenske regionene Jämtland, Södermanland og Uppsala går fra grønn til oransje.

Västerbotten og Västmanland går fra grønn til rød. Samtidig blir de svenske regionene Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg Västernorrland og Örebro grønne, opplyser regjeringen.

Reisende som kommer fra oransje og røde regioner, må dermed ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Europeiske land

Landene i Europa hvor det nå blir karantenekrav, er Bulgaria, Liechtenstein, Slovenia og Østerrike, som alle går fra grønn til oransje.

Andorra, Kypros, Spania, Storbritannia og Monaco fortsetter å være mørkerøde.

Karantenereglene ved innreise fra røde land er de samme som ved innreise fra oransje land. I tillegg er det begrenset hvem som kan komme til Norge fra røde land.

Foto: ECDC

Unntak for vaksinerte

Fullvaksinerte og de som har hatt koronaviruset de siste seks månedene, er unntatt fra karantenekravet. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden og barn under 18 år, må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.

Fakta om innreiserestriksjoner for ulike land

Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land, er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla land: FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell.

Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land.