Onsdag var det utdeling av pris på Galåvollen Gård, der Røros Kommune, Ren Røros og Galåen Samdrift mottok beviset på at de sammen har fått tredjeplassen i KLPs Fremtidspris.

Sammen med hederen får Ren Røros 100.000 kroner fra KLP. Nå har selskapet bestemt at de gir pengene til Røros kommune for å bidra til satsing på innovasjon og «bærekraft i praksis» i Røros-regionen.

I tillegg vil Ren Røros bidra ekstra med 50.000 kroner til samme formål.

Administrerende direktør Arnt Sollie i Ren Røros sier at han er stolt over at det som startet som et «møkkaprosjekt» igjen har fått en annerkjennelse med en pris med betydelig tyngde. Han framhever samarbeidet med bøndene i Galåen Samdrift og Galåvolden Gård, der den første piloten er testet med stor suksess i år.

Han viser også til samarbeidet med N2 Applied, og at selskapet ReNeo nå er etablert.

- Dette er en pris som gis for spenstig innovasjon med vekt på bærekraft og løsninger for Distrikts-Norge. Det er akkurat det vi i Ren Røros skal bidra til. Det er bakgrunnen for at vi gir 150.000 kroner til kommunen slik at det kan stimulere til mer innovasjon i regionen.

Fungerende ordfører Christian Elgaaen var svært glad for at kommunen får ekstra midler til innovasjon og næringsutvikling.

- Vi gleder over prisen til et konkret prosjekt som kutter klimautslipp samtidig som vi tar vare på matproduksjonen. ReNeo har et stort potensial for å rulles ut i hele landbruket. Vi tror dette kan være en stimulans også for andre kommuner, sider Elgaaen.

Gjøre en forskjell

Det var ordfører Isak Veierud Busch som sendte inn forslaget om pris til det som fikk prosjektnavnet «Bøndene kutter klimautslipp».

Formålet med KLPs fremtidspris er å finne tiltak, eller prosjekter, i kommunene som kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Det er lett etter tiltak som «gjør en forskjell», og som kan inspirere flere kommuner til handling og endring.

Juryen begrunner tredjeprisen til Ren Røros/ReNeo med at det er et prosjekt som kan ha en betydelig effekt for å redusere klimautslipp i landbruket. Juryen mener at dette er et viktig prosjekt, med stor innovasjonsgrad. Flere samarbeidspartnere og støttespillere er involvert, i tillegg til kommunen selv som har gått inn på investeringssiden gjennom energiselskapet.

Klimakutt og fornybart

Thomas Wiik Tønnesen utdelte prisen på vegne av KLP. Han understreket at tiltaket kan ha avgjørende betydning for landbruket og dermed også for Distrikts-Norge fremover.

- I dette tiltaket ser KLP kommunens rolle som samfunnsutvikler og som tilrettelegger for lokal verdiskaping gjennom Ren Røros og Galåen Samdrift.

Juryen beskriver prosjektet der lokal og fornybar energi brukes for å hente nitrogen fra lufta med hjelp av en maskin. Nitrogenet tilføres kumøkka som gjør at næringsstoff ikke går tapt.

Langt på vei kan dette gjøre bonden selvforsynt med gjødsel. I prosessen tas klimautslipp fra møkka, som CO2 og metan, bort. Samlet er KLPs vurdering rundt fremtidsprisen at prosjektet «Bøndene kutter klimautslipp» fortjener en tredjeplass.

Hør intervju der Thomas Wiik Tønnesen forteller mer om prisen: