Ifølge en ny rapport fra forvaltingsrevisjonen, konkluderes det med at medisiner i all hovedsak blir oppbevart forsvarlig ved helsetunene i Malvik. Likevel, under observasjonsbesøket fant revisor at en medisintralle sto ulåst ved flere tilfeller. I rapporten blir det påpekt at dette er alvorlig, ettersom medisintrallen inneholdt et A-preparat til bruk ved behov.

Avvik

En gjennomgang av beboerjournaler viser også flere tilfeller der det ikke hadde blitt gitt ut medisin, uten at det ble dokumentert hvorfor. Revisor understreker at eventuelle avvik i medisineringen må dokumenteres.

Revisor fant også at det i enkelte tilfeller manglet dobbeltkontroll ved uttak av A-preparater. Ved Stasjonsveien 20 er utlån av medisiner og håndtering av restlager av medisiner heller ikke i henhold til faglige anbefalinger.

Toppscore på mat

Når det gjelder ernæring, fikk helsetunene god karakter. I rapporten heter det at helsetunene tilbyr helsefremmende kosthold og gir næringsberiket kost når det er risiko for underernæring. Felleskapsfølelsen ved måltidene blir også ivaretatt, heter det i rapporten.

Rapporten ble lagt fram for kommunestyret mandag kveld.